4ea87ceaaea28abebab8c3913c283f6c_w710 h.jpg

Miljöarbete

Vi arbetar aktivt med miljöfrågor i vårt dagliga arbete. Det är en integrerad del i vårt ledningssystem. Vårt ledningssystem hjälper oss att styra miljöarbetet på ett strukturerat och effektivt sätt.

 

Miljö innebär för oss:

– I allt vi gör strävar vi efter att ha en så liten negativ miljöpåverkan som möjligt och undviker föroreningar.

– Vi strävar efter att föreslå energieffektiva lösningar, samt att välja material och produkter som innebär ett bra miljöval och underlättar återvinning.

– Vi prioriterar bra miljöval vid transporter och genomför dessa planerat och effektivt.

– Vi har en effektiv avfallshantering med optimal källsortering. Vi är bra på miljö, men vi vill bli ännu bättre. Vi arbetar ständigt med förbättringar för att vi hela tiden ska bli bättre och nå våra mål.

 

Kontakta oss:

Söker du en specifik medarbetare?

Medarbetare

Göteborg

Solhusgatan 13
412 76 Göteborg
031-98 37 30

Stockholm

Fagerstagatan 4
163 53 Spånga
08-730 43 37

Stockholm

Västra Banvägen 140
184 50 Åkersberga
08-540 680 25

© 2019 Electroteam Bolagen i Västsverige AB