4ea87ceaaea28abebab8c3913c283f6c_w710 h.jpg

Arbetsmiljö

Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och sträva efter en bra och säker arbetsmiljö för alla är A och O för oss. Arbetsmiljö ingår som en integrerad del i vårt ledningssystem. Vi uppfyller därmed också kraven för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1.

 

Arbetsmiljö innebär för oss:

– Nöjda medarbetare.

– Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. En förutsättning för att det ska uppnås är att det sker i samverkan och att alla är delaktiga.

– Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska anordningar samt personlig skyddsutrustning ska vara i sådant skick att det ger betryggande säkerhet.

– Alla medarbetare har ansvar att följa vägvisare, fastlagda arbetssätt, använda personlig skyddsutrustning samt påtala eventuella brister i det dagliga arbetet till arbetsledningen.

– Skriftlig riskbedömning skall göras före alla uppdrag. Vid entreprenader genomförs även skyddsronder under pågående uppdrag.

 

Arbetsmiljöansvarig är vd Benny Sjöholm. Delegering av uppgifter och ansvar har skett till alla arbetsledare.

Kontakta oss:

Söker du en specifik medarbetare?

Medarbetare

Göteborg

Solhusgatan 13
412 76 Göteborg
031-98 37 30

Stockholm

Fagerstagatan 4
163 53 Spånga
08-730 43 37

Stockholm

Västra Banvägen 140
184 50 Åkersberga
08-540 680 25

© 2019 Electroteam Bolagen i Västsverige AB